Miljø og sikkerhet

Aktivitets- og treningsanlegg på Skjetten

Aktivitets- og treningsanlegget er blitt til som følge av et samarbeid mellom Aktive Skjetten og Fellesorganet. Anlegget måtte flyttes til Tårnbyveien/Riihimäkiveien høsten 2018, noe som gjorde at oppstart ble forsinket med flere måneder.

Arbeidet startet april 2019. Etter litt oppstartsproblemer, fuktig grunn og monteringsvansker ble anlegget endelig ferdig og overtatt i månedsskifte september/oktober 2019.

2. oktober 2019 åpnet anlegget. Vi håper anlegget vil bidra til å være et folkehelsefremmende tiltak med lang varighet for store og små, gammel som ung!

Anlegget er utformet slik at det er tilgjengelig for alle. Øvelser kan utføres med ulik vanskelighetsgrad og anlegget kan benyttes uavhengig av den enkeltes fysiske forutsetninger. Vi regner med at anlegget vil bli brukt av ungdom, «mannen i gata», mosjonister og eldre som utfører rehabiliteringsøvelser. Dette vil bli en sosial arena på tvers av alder og kulturell bakgrunn.

Dette er et lavterskeltilbud som bygger nettverk i lokalmiljøet, på tvers av alder, etnisitet og økonomi.

Anlegget har kostet en del, og våre gode bidragsytere har vært:
Sparebankstiftelsen DNB
Norsk Tipping (spillemidler)
Skedsmo kommune (nå Lillestrøm kommune)

Våre gode sponsorer!

Våre gode sponsorer!

2. oktober 2019; anlegget er endelig ferdig!

2. oktober 2019; anlegget er endelig ferdig!

Noen av de første brukerne :)

Noen av de første brukerne :)