Fellesorganet (FO)

Kontaktinformasjon

Her er aktuell kontaktinfo m.m.


Hovedstyret:
- Leder Asgeir Spange Brekke (Tårnbyveien Syd brl).
- Nestleder Per Arne Voldsrud (Gjelleråsen brl).
- Sekretær Jon Petter Risa (Riihimäkiveien brl).


E-post:
fellesorganet @ gmail.com

Forretningsfører:
BORI BBL ved Henriette Carstensen.

Postadresse:
Fellesorganet for Skjettenbyen
Postboks 323
2001 LILLESTRØM


Fakturaadresse (EHF):
Org.nr. 971266988

Fakturaadresse (E-post):
PDF-fil og kun ett vedlegg pr. e-post på maks 2 MB.
Fakturaen sendes til 971266988@bori.no

Fakturaadresse (papir):
Fellesorganet for Skjettenbyen
971266988
Postboks 2719
7439 TRONDHEIM


Foretaksnr
:

971 266 988