Borettslagene på Skjetten

På 1970-tallet ble Skjettenbyen bygget, med blokk og rekkehusbebyggelse med svært barnevennlig og godt bomiljø. Det er korte avstander mellom butikk, apotek, legesenter, tannlege og øvrige servicetilbud.
 
I tilegg finnes det en barne- og undomsskoler og fire barnehager i Skjettenbyen. Fritidsklubb for ungdom har vi også!
Skjetten Sportsklubb (SSK) er en klubb med stort mangfold!
 
Borettslag med blokkbebyggelse: