Skjettenbyen

Tettstedet Skjettenbyen med rundt 10.000 innbyggere ligger i Lillestrøm kommune (tidligere Skedsmo kommune). E6 går i utkanten av området, i nærheten av Plantasjen, Olavsgaard Hotell og X Meeting Point på Hellerudsletta, og dette sikrer god kommunikasjon. Bussene har et knutepunkt på Olavsgaard, og fra Lillestrøm og Strømmen har vi gode togforbindelser. Fra Gardermoen går det fly i alle retninger!

Fra 1969 til 1973 ble Skjettenbyen bygget, med tett blokk- og rekkehusbebyggelse med svært barnevennlig og godt bomiljø. Boligområdet er trafikkseparert med parkering i ytterkant og bilfrie gangveier og tun inne i området.
Vi har kort avstand til Skjettensenteret, og det er barne- og ungdomsskoler på Skjetten. Videregående skoler i Strømmen og Lillestrøm.
 
Utbyggingen var et resultat av en nordisk arkitektkonkurranse som førte til at 1050 rekkehusboliger og 750 blokkleiligheter ble reist i løpet av 4-5 år. Byggherre var Skedsmo Tomteselskap AS.

Arkitekt var IS Skjettenprosjektering ved professor Nils-Ole Lund i samarbeid med det norske arkitektkontoret Hultberg, Resen, Throne-Holst og Bugoslawski.

Her ble for første gang i Norge rasjonell produksjon, elementbygging og brukermedvirkning kombinert i stor målestokk. Skjettenbyen var planlagt med tanke på forandring, og med rasjonell industriell boligproduksjon som ett av målene.

Rekkehusene besto av moduler og kunne bygges på etter behov. Byggemetoden med fundamentering med plate på mark var også en ny konstruksjon i Norge. Det var den svenske professor Bo Adamson som var konsulent på prosjektets fundamentering, og han har også stått bak revideringen av avsnittet om fundamentering i Svensk Byggnorm fra 1967.

Selve arbeidet med fundamentene ble utført av firmaet Norsk Teknisk Byggekontroll AS (bedre kjent som NOTEBY), hvor firmaet utviklet den nevnte ”plate-på-mark”-fundamenteringen, i samarbeid med Apeland & Mjøset,

Bygninger og struktur er til en stor grad bevart i dag.

Borettslagene som utgjør Skjettenbyen:
 • Alingsåsveien borettslag
 • Gjelleråsen borettslag (deler av Landskronaveien)
 • Glostrupveien borettslag
 • Karisveien borettslag (med vårt felles grendehus)
 • Landskronaveien borettslag
 • Nordbyveien borettslag
 • Nordensvei borettslag
 • Riihimäkiveien borettslag
 • Senter borettslag (deler av Glostrupveien)
 • Sletta borettslag (deler av Landskronaveien)
 • Tårnbyveien Nord borettslag
 • Tårnbyveien Syd borettslag

 

Etter hva FO har klart å finne ut av så startet byggingen av Skjettenbyen slik, og dette var trinn 1:
September 1969; De første 16 boenhetene bygges i Landskronaveien, dagens nr. 368 - 394. Disse ligger ved nordenden av Landskronaveien.

1970: Det som er dagens Sletta borettslag og Landskronaveien borettslag bygges.

1971: Det som er dagens Gjelleråsen borettslag bygges.