Fellesorganet (FO)

Ivaretar det felleseide kabel-TV anlegget.

FO velger medlemmer til antenneutvalget hver juni måned, med ett års funksjonstid.

Utvalget ivaretar forhandlinger og oppfølging av stordriftsavtalen ovenfor FOs valgte leverandør av TV-signaler, bredbånd og IP-telefoni.

Alle TV-dekodere og WiFi-modem bør gjerne få en liten hvil minst en gang i uken. Skru de av og vent i 10-20 sekunder før du setter de på igjen.

Det er mye som kan forstyrre din trådløse hverdag. Her har vi samlet noen tips:
- Telia sin guide
- Ting som forstyrrer WiFi