Miljø og sikkerhet

Trafikksikkerhet!

Det er mange barn på Skjetten - og vi har ingen å miste!


Skjettenbyen er bygget som et område der bebyggelse og trafikk er skjermet fra hverandre. Dette betinger dog at parkering og kjørepålegg følges.
 
Det er i Skjettenbyen varierende parksis for parkeringsbestemmelser, sjekk derfor bestemmelsene i de respektive Borettslag.
 
Det gjelder generellt parkeringsforbud i Skjettenbyen på kommunal vei -respekter dette!
 
Det er i løpet av 2007 satt i verk trafikksikkerhetstiltak i Nordens vei pga. høy fart og økende trafikk. 
 
Det er også viktig å tenke på at det ved skoler og barnehager er behov for å utvise akstra forsiktighet.
 
FO er i løpende dialog med myndighetene for å sikre best mulig trafikksikkerhet for alle i Skjettenbyen!