Fellesorganet (FO)

Ivaretar fellesinteresser for de 12 borettslagene og Skjettenbeboerne.

FO velger medlemmer til miljøutvalget hver juni måned, med ett års funksjonstid.

Utvalget ivaretar felles interesser som trafikk, nærsenteret, veilys, FOKUS, ladning av elbiler, utenomhusavtalen (snøbrøyting og gressklipping) m.m.