Fakta om Skjettenbyen

Skjettenhåndboka

Sammen med rekkehusene ble det levert en Skjettenhåndbok


Har ikke din leilighet et eksemplar av Skjettenhåndboka kan du nå laste den ned fra vår hjemmeside.

I Skjettenhåndboka kan du se tegninger av hvordan hvordan husene opprinnelig så ut da de var nye. Siden da er mange av husene bygget ut.

I Skjettenhåndboka finner du også tips, råd og retningslinjer for utbygging, beplantning, oppsetting av gjerder etc. Skjettenhåndboka skal følge rekkehuset.
 
For å laste ned boka trykker du her Skjettenhåndboka.