Fellesorganet (FO)

Årsmelding for Fellesorganet

Årsmeldingen for forrige driftsår foreligger i løpet av første kvartal påfølgende år


Årsmeldingen sendes til alle borettslagene i Skjettenbyen når den er ferdig.
Denne legges enten inn i generalforsamlingspapirene eller på borettslagets respektive hjemmeside.

2020
2019

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010