Områdesatsning

Kommunens satsning for 2017-2021


Skedsmo kommune (nå Lillestrøm kommune) vedtok en egen områdesatsning for Skjetten.
Satsningen fikk etter hvert navnet "Aktive Skjetten".

Denne ble påstartet sommeren 2017, og det er ansatt en egen prosjektkoordinator for satsningen. Koordinatoren har bl.a. kontor på utsiden av Skjetten senter hver torsdag ettermiddag fra ca. kl. 13.00.

Prosjektkoordinator var Elin Seim, som gikk av ved prosjektets slutt 31.6.2021.

Beboere, styrer, interesseorganisasjoner m.m. ble oppfordret til å komme med ideer og innspill på hvordan Skjetten kan utvikle seg, hva vi manglet o.s.v., eller aktivt delta i ett av delprosjektene.

Målet er å utvikle Skjetten gjennom flere forskjellige behov og aktiviteter. Satsningen har følgende fem delprosjekt:
- Treffpunkt.
- Skjetten på kryss og tvers.
- Et lysende eksempel.
- Aktiv ute.
- Skjetten Event.

Her er FB-sidene, og her finner du mer informasjon om satsningen.

Dokumenter:
Prosjektprogram
2017 Årsrapport
2018 Årsrapport / Handlingsplan
2019 Årsrapport / Handlingsplan
2020 Årsrapport / Handlingsplan
2021 Årsrapport
2021 Erfaringsrapport